Cena & dodávka

Cena  a dodacie podmienky ( 1 € = 30,126 Sk )

  Počet objednaných CD

Cena za 1 ks CD
  1 ks 5,50 Euro = 165.70 Sk
  2 - 9 ks 5,00 Euro = 150,60
  10 ks a viac 4,00 Euro = 120,50 Sk
  1 ks a viac poštová verzia  (v papierovej obálke) 3,50 Euro = 105,50 S
  1 ks firemná verzia pri odbere  minimálne 20 ks* 3,50 Euro = 105,50 S
 
  Firma GINKOPRO nie je platcom DPH. Uvedené ceny platia do 31.12.2009.
 
  Objednaný tovar sa zasiela na dobierku na náklady kupujúceho (balíková zásielka). Pri expedícii tovaru do
  zahraničia je potrebné otvorenie neodvolateľného akreditívu alebo platba predom - číslo účtu oznámim
  e-mailom.

  *Minimálny odber 20 ks. Na požiadanie je možné zaradiť do CD-súboru fotografií aj fotografie z prostredia
  Vašej firmy vrátane fotografií interiérov. V prípade dodania vlastných firemných fotografií sa jedná o bezplatný
  úkon. Pri objednávke fotografií u fy. GINKOPRO je nutné vopred dohodnúť cenu fotografovania + dopravu.

 

Copyright © 2004 GINKO PRO, Bratislava